Naše vesti

Koje faktore rizika za nastanak raka znamo i šta dobijamo njihovom prevencijom?

09/03/2017

Maligni tumor pluća

Maligni tumor pluća je u najvećem procentu slučajeva uzrokovan pušenjem. Pretpostavke ukazuju da je taj…

0 komentara

Kategorija: Preventivna-medicina


Matične ćelije

01/03/2017

Matična (eng. stem cell), osnovna ili univerzalna ćelija je nediferencirana ćelija koja ima neograničenu sposobnost deobe i koja može da…

0 komentara

Kategorija: Preventivna-medicina


Pratite nas