Naše vesti

Iznenadna srčana smrt kod sportista

12/03/2017

Poslednjih godina smo svedoci tragičnih događaja na sportskim terenima. Tragedije se javljaju i tokom rekreativnog bavljenja sportom, a nažalost i na dečijim igralištima. Najčešće se ovi tragični događaji definišu kao iznenadna srčana smrt.

Najčešći uzroci iznenadne srčane smrti su :

  •        kod  strarijih od 35 godina – ateroskleroza koronarnih k.sudova – infarkt
  •        kod mlađih od 35 godina – nasledni poremećaji koji uzrokuju električnu nestabilnost i smrtonosne aritmije

Pojedini nasledni poremećaji kod kojih postoje određena ograničenja u odnosu na aktivno bavljenje sportom:

  •    hipertrofična kardiomiopatija HCM;
  •    anomalije koronarnih arterija
  •    aritmogena displazija desne komore
  •    Marfanov sindrom

Pored gorenavedenih, postoji i grupa genetičkih aritmogenih sindroma:

  •    dugi QT interval  
  •    kratki QT interval
  •    Brugada sindrom
  •    Torsades de pointes 

 

WPW sindrom, uzrokovan postojanjem akcesornog puta ( Kentov snop ),  takođe zavređuje posebnu pažnju.

 

Većina ovih stanja koja mogu da  dovedu do tragičnih posledica se mogu uočiti na redovnim preventivnim pregledima sportista. Sve osobe koje učestvuju u nekom obliku redovne fizičke aktivnosti bi trebale da se podvrgnu pregledu. Za aktivne sportiste je to predviđeno i zakonom ( Zakon o sportu, član 17, stav 3 ) i Pravilnikom o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti sportista za obavljanje sportskih aktivnosti i učestvovanje na sportskim takmičenjima iz 2012. godine ( “Službeni glasnik RS”, br. 15/2012 ). Pravilnik definiše obim pregleda, učestalost i lica koja su kvalifikovana da izvrše pregled. Pregled bi trebalo da izvrši lekar specijalista medicine sporta, svakih 6 meseci. Pregled treba da obuhvati anamnezu, antropomerijska merenja, fizikalni pregled, analizu EKG-a i tumačenje laboratorijskin analiza krvi i mokraće. U slučaju da se uoče određeni poremećaji, indikuju se dodatni pregledi ( najčešće kardiološki ). Kod osoba koji u porodičnoj istoriji imaju podatak o iznenadnoj srčanoj smrti pre 50. godine života indikuje se kardiološka obrada.

Nažalost, u praksi se često primećuje da se sportisti ne pregledaju, da preglede vrše lica koja za to nisu kvalifikovana, da se pregledi obavljaju u neadekvatnim uslovima, da pregledi ne ispunjavaju zakonski obim…

Ovim putem apelujem na roditelje da ne pristaju na takav tretman svoje dece, da decu odvedu u ustanove i kod lica koja su licencirana za tu vrstu pregleda http://www.lekarimedicinesporta.rs/tabela_ustanova_za_pregled_sportista.html, da prijave nezakonit rad  Udruženju licenciranih specijalista medicine sporta

http://www.lekarimedicinesporta.rs/prijava_nedozvoljenog_rada.php

Apelujem i na trenere i lekare da ne učestvuju u takvim radnjama, kao i na delegate na takmičenjima, da ne dozvole učešće onima koji nisu adekvatno pregledani, jer posledice mogu biti katastrofalne.


Komentari:

Ne postoje komentari za ovu vest. Budite prvi koji će ostaviti komentar!

Unesite komentar

Nećemo objaviti Vašu E-mail adresu!

Pratite nas